Şiirlere konu olmuş şiir gibi şehir.

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel.